Her konuda olduğu gibi, halkla ilişkilerde de başarılı bir konuma gelmek için çok çalışmak gerekiyor. Çalışmak bir yana aynı zamanda alışkanlık haline getirmenin gerektiği davranışlar da var. Bunlardan en temel 10 davranış ne mi? İşte cevabı!

1- Merakını Kaybetmemek

Bir PR çalışanı kariyerinin hangi aÅŸamasında olursa olsun kendini öğrenmeye ve yeni ÅŸeyler deneyimlemeye kapatmamalıdır. Profesyonel bir PR’cı merak duygusunu hiç yitirmeden yeni deneyimlere açık olmalıdır çünkü; yeni insanlar, deÄŸiÅŸen trendler ve dijitalleÅŸen yeni dünyanın her adımı, aslında PR’cının öğrenmesi ve ayak uydurması gereken yeniliklerdir. PR’cının iÅŸi temelde insandır, insanları anlamak ve onlarla etkileÅŸime geçmek için önce dünyalarının içinde olmak gerekir.

2- Ä°yi Bir Dinleyici Olmak

iyi bir Pr’cı, gerek gazeteciler, gerek müşteri, gerekse sivil insanlar olsun her kesimin ihtiyaçlarını anlamak ve olası sorunların çözümünü bulmak için öncelikle iyi bir dinleyici olmalıdır. Geleneksel anlamda da bir network kurabilmek için önce iyi bir dinleyici olup karşısındakinin beklentisini anlamak ve bir derecede karşılık vermeye çalışmak gerekmektedir.

3- Empati Duygusunu GeliÅŸtirmek

Kendi hayatından farklı durum ve kiÅŸileri anlamak için iyi bir PR’cı empati duygusunu olabildiÄŸince geliÅŸtirmelidir. Empati duygusu geliÅŸtiren bir PR’cı karşısındakinin yerine kendini koyarak tıpkı bir hasta-doktor iliÅŸkisi gibi müşterisine ihtiyacı olan yardımı doÄŸru zaman ve doÄŸru ÅŸekilde yapabilir. Bu yeteneÄŸi, duyguyu geliÅŸtirebilmek için ikinci maddedeki gibi iyi bir dinleyici olmak ve karşısındaki kiÅŸiyi, içinde bulunduÄŸu durumu anlamak gerekir.

4- Müşterilere Kulak Ver

Müşteri geri bildirimi yapılan bir PR çalışmasının iÅŸe ne kadar yadığını anlamak için alınabilecek en deÄŸerli verilerinden biridir. Fakat bu geri bildirimler kolay elde edilemez, çünkü müşterilerin kendi kendilerine yapılan bir PR çalışmasıyla ilgili yorumda bulunması için fazlasıyla motive olması gerekir. Müşteri geri bildirimini almak için tek yol geleneksel bir tepki alma süreci olmak zorunda deÄŸildir. Bir müşteri focus grubu kurulabilir, PR’ı yapılan markanın Facebook sayfasında sivillerin yorum yapmasına izin verilebilir ve sanal dünyada insanların ÅŸirkete veya tüzel kiÅŸiye ulaÅŸması, en azından olayları yorumlayabilmesi saÄŸlanılabilir. Böylelikle müşterinin düşüncelerine kulak verilebilir.

5- Dinleyiciyi Temel Alan Bir Yaklaşım Sergile

Hedef kitleyi demografik ve kültürel açılardan tanımaya ve sınıflandırmaya çalış, özellikle günümüzde kitlelerin belirli gruplara kendini ait hissettiÄŸini ve bu gruplata hitap edebilirsen topluluklar tarafından kabul edildiÄŸini görüyoruz; eÄŸer bir PR’cı hedef kitlesini doÄŸru ÅŸekilde gruplandırır ve bu grupları, yani bireysele indirdiÄŸimizde dinleyiciyi temel alan çalışmalar sergilerse baÅŸarısız bir PR çalışması sergilemesi olanaksızdır !

6- Endüstri İçinde Bir Ağ Kur, LinkedIn hesabı edin

Bir insanın el sıkışmasından ona dair bir çok çıkarımda bulunabilirsiniz veya LinkedIn’inden ! Günümüz siber dünyasında herkesin online takip edebileceÄŸi, iÅŸ çevresi kurmak çok önemli Industry networking. Günümüzde LinedIn bir gladyatör arenası, baÅŸtan ayaÄŸa profesyonel bir fotoÄŸrafını ekle, endüstrine özel spesifik anahtar kelimelerle profilini optimize et, iÅŸ deneyimlerini özetleyen kısa ama etkili yazılar yaz ve tanıdığın tüm endüstri içi kiÅŸileri ağına ekle. Bunları yapmanın amacı, günümüzde artık kimsenin uzun uzun profesyonel kimliÄŸini dinlemeye vakti yok, kendini dinletmeye çalışmak yerine yalnızca bir profil göstermen gerekiyor.

7- Stratejik Planlama

Sayılabilir data analizleri olmadan rastgele yapılmış hiçbir PR çalışmasının %100 başarılı olması garantilenemez.  Bir data analizini veya içeriği organize etmenin en iyi yolu görsel materyal oluşturmaktır; grafikler, tablolar ve yuvarlak diyagramlar kullanmak görsel materyal oluşturmanın temel taşlarıdır. Ayrıca izleyiciyi motive etmek ve etkileşme geçmelerini sağlamak için interaktif sosyal medya üzerinden oylanabilen grafikler de hazırlanabilir.

8- Haberlerden ve Gündemden Haberdar Ol

Bir PR’cının yapması gereken temel ÅŸeylerden birisi de içinde bulunduÄŸu dönemi, gündemi, haberleri ve geliÅŸmeleri bilmek, anlamak ve takip etmektir. Günün sonunda PR’cının iÅŸi insanla olduÄŸu için, insanların akıllarında ne olduÄŸuna dair bir fikri olmalıdır. Bu fikri edinmenin en temel yolu haberleri ve gündemi her daim takip etmektir.

9- Detaylara Odaklan

Bir PR çalışmasının yeterliliğini ve başarısını olumsuz etkileyen baş etkenlerden biri özensiz detaylardır. Bir takımda aşırı detaycı bir kişinin bulunması gerekir, eğer öyle biri yoksa o kişi siz olmalısınız çünkü bazen detaylar herşeydir, bazen özenle hazırlanmış detaylar başarıdır.  İşinizi okumalı ve tekrar okumalı defalarca kontrol etmelisiniz. İşinizi incelerken kendinizin en kötü eleştirmeni olmalı ve hataları düzeltmelisiniz çünkü gözden kaçırılmış küçük kusurlar bazen size karşı kullanılabilecek en tehlikeli silah olabilirler.

10- Numaralar İşinizin Bir Parçası

Uzun yıllar PR uzmanlarının zayıf noktası rakamlar oldu, çünkü bu rakamlara ulaÅŸmak oldukça güç elde edilen rakamları sınıflandırmak daha da güçtü. Fakat ÅŸimdi özellikle “paid media” programlarıyla, websitesi trafiÄŸi uzmanı olmasanız da sosyal medya kullanarak, belirli bir trafik oluÅŸturmaya çalışarak zaten ister istemez gerek kullandıkları sosyal medya siteleri, gerek siber ortamda dahil oldukları gruplarla kendilerini bir açıdan sınıflandırmış olan insanlara ulaÅŸabilir, üzerlerinde denemeler yapabilir, bir takım güvenilir sayısal veriler elde edebilirsiniz. Bu sayısal veriler baÅŸarıya giden yolunuzda en güvenilir yol göstericiniz olabilirler.

Kaynak için tıklayın.
Kaynak için tıklayın.